OmnipotentiaS MorganuS

 

Ad Moscoviæ imperatorem

Władco Moskwy! Szpiegu ty pogardy godny!
tak bezwzględny jesteś jak i bez litości
Hej! Imperatorze! ciągle bardziej głodny
nie przysporzysz ty swym poddanym radości

Lud ten którym rządzisz – bezwolne golemy
okrutny w poddaństwie znajduje nadzieje
z nędzą go związane nękają problemy
na drugim biegunie bezczelni złodzieje

Choć na twe skinienie Europa się kłania
a Londyn z Paryżem do stóp twoich pada
Kijów się opiera Europę osłania
za to więc w twych planach czeka go zagłada

Hej! Carze Moskali! niewolników panie!
występku korupcji sercem twa kraina
co chcesz rozciągnąć tu swe panowanie
Wara! zawsze wolną będzie Ukraina!

10.05.2014