OmnipotentiaS MorganuS

 

Præterita cohabitationis natalis

Zgłoskami ją złotymi rok temu pisałem
a dziś choćby jako ty czy tym bardziej z dużej
to jednak wiele więcej niż warta - przegrałem
z udawanym uczuciem rysowanym dłużej

zastanawiam się tylko co ja w niej widziałem
kochałem co sprzed niego lecz nic nie zostało
wszystko było spaczone poza niezłym ciałem
przejdą lata - minie i to - będzie się łkało

żałuję jak niczego w życiu że z nią byłem
gdyby nie - czułbym żal że się nie odważyłem
wspomnienie doznanych krzywd wywołuje dreszcze

choć to rok czuję jakby wiekiem trzeba mierzyć
nie sądzę bym miał jeszcze raz komuś zawierzyć
nie sądzę bym miał się z kimś związać kiedyś jeszcze

04.07.2014, 07.08.2014